*

Prošla jsem si v životě velmi složitými životními úseky, a mnohokrát se dotkla v mnoha ohledech doslova dna. Tyto prožitky mne ale ve výsledku velmi posílily. A protože jsem dobrodruh a naučila jsem se důvěřovat této síle ve mně a síle Života, nezahořkla jsem, naopak. Ráda objevuji nové cesty, nové věci, a ráda se potkávám s novými lidmi. Vše je obohacující. Naučila jsem se nalézt sama sebe a poznat: KDO VLASTNĚ JSEM, abych mohla pomoci druhým na jejich cestě zase v poznání, kdo jsou, jaké možnosti na své cestě mají. Už od dětství se ve mne probouzely vlohy, které byly pro tehdejší materialisticky smýšlející svět zapovězeny, a tak některé věci a dary musely na svůj správný okamžik počkat. Uvědomuji si sílu a schopnost rozpomínání se na své dary, které mám nyní možnost rozvíjet a uplatnit na místech, kde jsou k tomu potřeba. Cítím se být povolána k tomu tady být pro sebe a zároveň pro druhé. Jen v souladu s poznáním své cesty a významu vzájemné provázanosti našich životů, má smysl žít, poznávat, růst a kráčet dál s hlavou vztyčenou a dotýkat se HVĚZD!:).   

 Vzhledem k tomu, že mé znamení Raka,  mne přivedlo k tomu nalézt svůj "úkol" na duchovní cestě a najít směr do svého vnitřního domova-ke své DUŠI, považuji se za bytost tvůrčí a mohu inspirovat druhé. Vědomě jsem se rozhodla žít tady a teď a pomoci lidem žít svobodněji a láskyplněji.  

S Astrologií se moje cesta propojila před více než 25 lety. Je součástí mé životní filosofie, mého pohledu na život a vzhledem k tomu, že je skvělou metodou, jak pomoci lidem na jejich cestě, stala se mou průvodkyní v profesním, i soukromém životě.   

Ke Kraniosakrální terapii mne dovedla touha po tom posunout své dovednosti na úroveň, která může lidem být zase o kus více nápomocná a velmi mne tato metoda uchvátila a je pro mne velmi povzbuzující a naplňující, když vidím, jak lidé po terapii touto báječnou metodou, ode mne odchází  nabití, uvolnění, pak vím, že to má smysl!  

Vzhledem k tomu, že ráda píšu především na témata související s astrologií, ale i osobním rozvojem a duchovní cestou, věnuji se také publikační činnosti a již dlouhodobě přispívám do tištěného časopisu "Záhady života", které vycházejí každý měsíc. Dále mé příspěvky najdete na internetovém portálu www.zverokruh.cz  a také na FB: Astroporadenství Cantaur

Ráda kreslím a maluju a vytvářím harmonické obrázky - "mandalky", které si u mne také můžete objednat (v sekci MOJE TVORBA-jsou k dispozici ukázky mé výtvarné činnosti). Pokud si objednáte HOROSKOP, a nebude posílán emailovou formou, pak obdržíte jednu mandalku i coby součást písemného výkladu Vašeho horoskopu.:)Vytvořte si webové stránky zdarma!