*

Domy horoskopu

Jsou místem, kde planety uplatňují svou energii, abychom získali určitou životní zkušenost. A tedy ukazatelem možností, jak můžeme využít vesmírného-osobního potenciálu (spolu s dalšími prvky horoskopu) k tomu, abychom co nejpřirozeněji rozvinuli své dary a talenty v jednotlivých oblastech našeho Bytí. Jsou výslednicí pohybu Země a planet kolem Slunce a pohybu Země kolem své osy.  

Domy, ani planety, či jiné astrologické body nezpůsobují události, ale jsou pouze a jen odrazem energií, které máme uvnitř sebe. Neexistuje stejný význam konkrétní planety ve stejném domě pro více osob, protože rozhoduje ´ÚROVEŇ VĚDOMÍ. Tedy - ve stejný okamžik se může narodit více osob, ale rozhodně význam postavení jednotlivých prvků horoskopu bude jiný právě vlivem jiné úrovně vědomí dané Bytosti.

Každý dům má svou charakteristiku v závislosti na znamení, které mu astrologicky odpovídá. Nyní se budeme věnovat významu II.domu v horoskopu.

Charakteristika II.domu

Tento dům je symbolicky spojen se zemským znamením Býka, který nyní vládne

Ve spojení s tímto domem je důležité fyzická podstata naší reality a tedy také naše fyzické tělo. Dále je z pohledu tohoto domu důležité to, čemu přikládáme váhu, v čem spatřujeme hodnotu a stejně tak, jakým způsobem nakládáme se svými kvalitami. To, co vlastníme, čím disponujeme a co patří mezi určité vlastnosti, kterými se odlišujeme od ostatních. 

Tato oblast je ukazatelem toho, čeho si v životě ceníme a také toho, čeho bychom chtěli v životě dosáhnout a po čem toužíme. Když jsme upřímní ve své touze po něčem a také pro to něco děláme, máme velkou šanci na to, vytvořit si situace, které danou realitu přitáhnou. 

Vyvarovat bychom se měli ztotožnění se s tím, co je vnějším znakem a tedy nás "nedefinuje", ať už jde o naše tělo, anebo nějaké materiální bohatství. To, co jsme nabili jako určitou zkušenost Duše, a je tedy zároveň určitou kvalitou přetrvávající eony věků, je tím, co můžeme považovat za pilíř, na kterém můžeme stavět dál.       

Vytvořte si webové stránky zdarma!