*

Domy horoskopu

Jsou místem, kde planety uplatňují svou energii, abychom získali určitou životní zkušenost. A tedy ukazatelem možností, jak můžeme využít vesmírného-osobního potenciálu (spolu s dalšími prvky horoskopu) k tomu, abychom co nejpřirozeněji rozvinuli své dary a talenty v jednotlivých oblastech našeho Bytí. Jsou výslednicí pohybu Země a planet kolem Slunce a pohybu Země kolem své osy.  

Domy, ani planety, či jiné astrologické body nezpůsobují události, ale jsou pouze a jen odrazem energií, které máme uvnitř sebe. Neexistuje stejný význam konkrétní planety ve stejném domě pro více osob, protože rozhoduje ´ÚROVEŇ VĚDOMÍ. Tedy - ve stejný okamžik se může narodit více osob, ale rozhodně význam postavení jednotlivých prvků horoskopu bude jiný právě vlivem jiné úrovně vědomí dané Bytosti.

Každý dům má svou charakteristiku v závislosti na znamení, které mu astrologicky odpovídá. Nyní se budeme věnovat významu II.domu v horoskopu.

Charakteristika II.domu

Tento dům je symbolicky spojen se zemským znamením Býka, který nyní vládne

Ve spojení s tímto domem je důležité fyzická podstata naší reality a tedy také naše fyzické tělo. Dále je z pohledu tohoto domu důležité to, čemu přikládáme váhu, v čem spatřujeme hodnotu a stejně tak, jakým způsobem nakládáme se svými kvalitami. To, co vlastníme, čím disponujeme a co patří mezi určité vlastnosti, kterými se odlišujeme od ostatních. 

Tato oblast je ukazatelem toho, čeho si v životě ceníme a také toho, čeho bychom chtěli v životě dosáhnout a po čem toužíme. Když jsme upřímní ve své touze po něčem a také pro to něco děláme, máme velkou šanci na to, vytvořit si situace, které danou realitu přitáhnou. 

Vyvarovat bychom se měli ztotožnění se s tím, co je vnějším znakem a tedy nás "nedefinuje", ať už jde o naše tělo, anebo nějaké materiální bohatství. To, co jsme nabili jako určitou zkušenost Duše, a je tedy zároveň určitou kvalitou přetrvávající eony věků, je tím, co můžeme považovat za pilíř, na kterém můžeme stavět dál.       

 

Láska v horoskopu a především v životě:)

...Láska je odpovědí na všechno...

V životě jsou někdy okamžiky, kdy nevidíme světlo naděje. Pak potřebujeme kolem sebe oporu v někom blízkém, anebo můžeme požádat o pomoc odbornou. Každá taková pomoc může být obrovským povzbuzením a znovu otevřít cestu k našemu srdci a ke spojení se s ostatními. 

...a kde hledat lásku v horoskopu?...

Každý horoskop je jí prostoupen a to na všech úrovních, důležité je cítit jí uvnitř a vysílat ven:). Lásce se můžeme otevřít za pomocí vděčnosti. Vděčnost můžeme cítit ke všemu. Ke Stvořiteli, životu, lidem, zvířatům a k přírodě.  

K lásce nás vede přirozená potřeba míru, klidu, tolerance a odpuštění. 

Každý horoskop je prostoupen silami, či energiemi, které jsou určitým způsobem protichůdné. Kvality v podobě "pozitivních a negativních aspektů" jsou dispozicemi, vedoucí nás do určitých životních výzev v podobě naší  osobnosti a různých zátěžových životních okolností, díky kterým rosteme. Určité klíčové konstelace jsou tak příležitostí k přijetí těchto kvalit a nabití celistvosti. Nejsme jen dobří, nebo zlí. Všichni máme v sobě kvality světla i temnoty a s těmito aspekty se učíme nakládat. 

Ovšem zlo v člověku je dáno mírou nevědomosti. Proto jsme vedeni k tomu prosvětlovat své stinné stránky a přicházet k poznání o tom, co je správné a co nikoliv. Všichni jsme chybujícími lidskými Bytostmi. Máme však vždy příležitost k tomu, abychom věci napravili a šli cestou poznání a Světla.

Vytvořte si webové stránky zdarma!