Osobní horoskop

Poznámka: 

Pro sestavení horoskopu vycházím z Vašeho data narození (včetně hodiny a místa).

Horoskop sestavuji v písemné podobě a vždy je lepší se také osobně setkat, anebo alespoň kontaktovat formou skype konzultace.

Moje více než 25 letá astrologická praxe vychází především z psychologické astrologie, a je založená na osobních zkušenostech, intuitivním poznání a empatii. Váš život se odráží v dynamice horoskopu a je velmi individuální výslednicí sil jak planetárního působení, tak Vaším osobním přístupem k tomu, co se Vám v životě děje. Významným činitelem je tak Vaše úroveň VĚDOMÍ. Pracuji také coby terapeutka a tak Vám mohu pomoci pochopit Vaše peripetie a učit se v nich hledat souvislosti a pozitivní CESTU k hlubinám Vašeho nitra a Bytí, abyste našli to, co skutečně hledáte.   

* OSOBNÍ HOROSKOP je výslednicí sil, které si vybírá Vaše Duše a ukazuje na charakterové vlastnosti, Vaše energetické vyzařování, talenty, dary a další dispozice.

* KARMICKÝ HOROSKOP nabízí hlubší pohled na cestu, na níž jste se vydali. Umožňuje pochopit Vaše životní lekce a odkrývá závoj Vašeho určení zde na Zemi.   

Astrologie

Nahlíží do hlubin ležících v každém z nás. Skutečnosti, které vidíme její optikou se dotýkají naší DUŠE, která se touží otevřít PRAVDĚ, jež v nás přebývá a čeká tak dlouho, dokud ji objevíme.

Horoskop

Je unikátní živou matricí Vaší BYTOSTI v prostoru a čase.  

Vypracování osobního horoskopu je jednou z možností, jak objevit skryté části naší DUŠE a přivést je k VĚDOMÍ.

Spolu s mým intuitivním náhledem můžeme vstoupit do prostoru, který Vás povede k hlubšímu spojení se se sebou a Vaší životní CESTOU. 

Dá Vám možnost nabýt poznání Vaší pravé PODSTATY, otevře nové MOŽNOSTI Bytí a díky tomu přichází větší důvěra, sebejistota a energie k tomu projevovat se pro Vás přirozeným způsobem. 

Planety nezpůsobují události, ale představují vnitřní energie, které se aktivují a nabízejí cestu RŮSTU. 


* PARTNERSKÝ HOROSKOP dává možnost nahlédnout do vztahové tématiky a odkrývá spojnice mezi dvěma lidmi. Přináší poznání aktivní síly, která pohání a rozvíjí vztah a zároveň dokáže poukázat na problematické a stínové vzory, které si dva lidé do vztahu nosí a nabízí možná řešení k narovnání těchto oblastí. 


Vytvořte si webové stránky zdarma!